Charter of freelance rights

The European Federation of Journalists (EFJ) has produced a Charter of Freelance Rights to defend and raise awareness of the rights of freelance journalists. Download the Charter below Handvest van de rechten van freelancers  1. Iedere freelancer heeft het recht zich bij een vereniging aan te sluiten en via collectieve actie te proberen de situatie te verbeteren van freelancers en andere journalisten. De freelancers en hun verenigingen moeten het recht hebben diensten te leveren die de solidariteit onder de freelancers en tussen freelancers en journalisten in loondienst versterken, zoals tariefaanbevelingen en collectieve overeenkomsten. 2. Iedere freelancer zou dezelfde professionele rechten…