Journalists in jail (Europe)

source : European Federation of Journalists (EFJ) and affiliates data last updated on: May 2022 you can submit a new alert (arrest or release) HERE Azerbaijan Polad Aslanov Afgan Sadikhov Elchin Mammad Aslan Gurbanov Bahruz Aliyev Belarus Ekaterina Andreeva Daria Chultsova Igor Losik Sergei Gordievich Ksenia Lutskina Andrey Alexandrov Denis Ivashin Andrzej Poczobut Marina Zolotova Lyudmila Chekina Elena Talkachova Valeria Kastia Alexander Ivulin Yegor Martinovic Andrei Skurko Iryna Levshina Dmitry Novozhilov Gennady Mozheiko Irina Slavnikova Andrei Kuznechyk Siarhei Satsuk Aleh Hruzdzilovich Oksana Kolb Yuri Gantsarevich Dmitry Luksha Konstantin Zolatykh Ales Lubyanchuk Dmitry Suslov Poland Pablo González Russia Aleksandr Valov Rashid…